Alla länder i EU får en ny dataskyddsförordning – GDPR som ställer ytterligare krav på hur personuppgifter hanteras. GDPR står för General Data Protection Regulation och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Den träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018.

Du hittar mer information om vad den nya förordningen innebär för dig hos Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Den nya dataskyddslagstiftningen syftar bland annat till att stärka individens rätt till sin data. Därför har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna. Nedan hittar du en genomgång av vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du kan kontakta oss för att få veta mer om hur vi behandlar dina uppgifter.

GDPR ställer högre krav på oss som företag, vilket vi ser positivt på, det innebär dock ingen märkbar skillnad för dig som är medlem. Vi värnar redan om din personliga integritet och anser att det är viktigt att hålla en fortsatt hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Allmänt

Dessa villkor gäller fr.o.m. den 1 maj 2018 för medlemmar i kundklubben inom SE-Optik i Kungälv AB (org.nr 556191-6148 ) (”SE-Optik i Kungälv AB” eller ”vi”). Ansökan om medlemskap görs på http://www.seoptik.se/logga-in eller i SE-Optik i Kungälv ABs butik. Medlemskapet i kundklubben är personligt, kostnadsfritt och gäller i SE-Optik i Kungälv ABs butik/er i Sverige samt på http://www.seoptik.se.se/. För att bli medlem måste du ha fyllt 18 år. Dessa villkor reglerar endast kundklubben. För ytterligare information och villkor för dina köp (ångerrätt, garanti, leverans o.s.v.), vänligen se SE-Optik i Kungälv AB Köp- och Leveransvillkor.

Det är helt kostnadsfritt att vara medlem i kundklubben. För att bli medlem måste du vara en privatperson som har fyllt 18 år och ha en adress i Sverige. Ditt medlemskap börjar gälla först efter att din registrering gått igenom och efter att du tagit del av medlemsvillkoren samt våra allmänna villkor/integritetspolicy. Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap. Om du har flera medlemskonton förbehåller vi oss rätten att slå ihop kontona till ett enda konto.

Fördelar med medlemsskap i kundklubben

Genom att bli medlem i kundklubben ingår du ett avtal med SE-Optik i Kungälv AB, vilket innebär att du får följande fördelar:

 • Generösa rabatter och erbjudanden.
 • Riktade erbjudanden och rabatter anpassat efter ditt behov och dina köpvanor, d.v.s. marknadsföring baserad på profilering (se mer om detta nedan).
 • Nyhetsbrev med smarta tips och lösningar.
 • Inbjudan till speciella klubbevents i din butik.
 • Klubbpriser på utvalda serviceerbjudanden och produkter.
 • Möjlighet att påverka vårt utbud av varor och tjänster genom att delta i kundundersökningar.

Behandling av personuppgifter

Vem är personuppgiftsansvarig?

SE-Optik i Kungälv AB är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för kundklubben. Kontaktuppgifter till SE-Optik i Kungälv AB finner du längst ned i dessa villkor.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi behandlar de personuppgifter som du måste lämna till oss för att bli medlem i kundklubben, d.v.s. namn, e-postadress, adress, mobilnummer och, personnummer. Personnummer använder vi för att säkerställa din identitet och ålder samt för att uppdatera vårt medlemsregister med dina adressuppgifter. Vi kan hämta och uppdatera automatiskt dina adressuppgifter och uppgifter av generell karaktär så som t.ex. boendeform hos folkbokföringen och offentliga register via behörig och ackrediterad leverantör så som Bisnode eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter denne.

Vi behandlar även de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar vår kundtjänst via telefon, mejl, webb, eller vid besök i vår(a) butik(er).

Om du väljer att lämna recensioner eller ställa frågor om produkter på vår webbsida sparar vi de kontaktuppgifter du lämnar i syfte att kunna kontakta dig och besvara dina frågor.

Utöver de personuppgifter som anges ovan behandlar vi IP-adress och detaljerad köphistorik inklusive kvitton och garantiinformation samt resultaten från analyser som görs genom automatiskt beslutsfattande inbegripet profilering (se nedan). När du besöker eller interagerar med våra webbplats eller mobilapp, inklusive vår chattfunktion, eller nyhetsbrev använder vi automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittar på och hur länge samt annan liknande information och statistik om dina besök, till exempel responstider till innehåll, filhämtningsfel och besökslängd på vissa sidor. Denna information hämtas in automatiskt med hjälp av cookies (webbläsarcookies, flashcookies) och webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part.

Konsumentgenererat innehåll

Innehåll som du skapar och sedan delar med oss genom att ladda upp det till någon av våra webbplatser eller appar, inklusive appar på sociala nätverk som Facebook. Det kan vara fotografier, videoklipp, personliga berättelser eller annat. Vi kan samla in och publicera konsumentgenererat innehåll i samband med en lång rad aktiviteter, inklusive tävlingar och andra kampanjer, webbcommunity- och konsumentaktiviteter samt medverkan i tredje parts sociala nätverk.

Vad innebär profilering?

Som framgått ovan går medlemskapet i kundklubben bland annat ut på att vi kommer att anpassa erbjudanden och marknadsföring till just dig. Detta görs genom automatiskt beslutsfattande inbegripet profilering. Profileringen innebär att vi kommer att använda dina personuppgifter till att analysera egenskaper, vanor och beteenden hos dig. Analyserna kommer att baseras på antal köp, kategorier av köp, vid vilken tid köp sker, intressen, favoritbutik, boendeform, beteende på hemsidan och beteende i samband med mottagande av vår digitala marknadsföring.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att skapa ditt medlemskonto.
 • För att kunna fastställa din identitet och kontrollera din ålder för medlemskap i kundklubben.
 • För att uppdatera dina adressuppgifter.
 • För att underlätta eventuella reklamationer.
 • För att utföra automatiskt beslutsfattande inbegripet profilering i enlighet med beskrivningen ovan.
 • För att skicka välkomstbrev, nyhetsbrev, kataloger och erbjudanden till dig.
 • För att bjuda in dig till speciella klubbevents i din favoritbutik.
 • För att besvara frågor och göra uppföljningar efter kontakt med kundtjänst för ärenden som hänför sig till ditt medlemskap.
 • För att göra kundundersökningar kopplade till kundklubben.
 • För att vid behov kontakta dig med erbjudanden om service eller förbättringar av produkter du tidigare reklamerat eller recenserat på webben eller i vår app.
 • För att kunna skicka riktade erbjudanden och rabatter avseende vårt totala kunderbjudande av produkter och tjänster som erbjuds tillsammans med våra samarbetspartners.

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Vad gäller punkterna 1-8 under ändamålen med personuppgiftsbehandlingen ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att vi ska kunna fullgöra det avtal du ingår med SE-Optik i Kungälv AB, d.v.s. erbjuda dig de fördelar som framgår i dessa villkor.

Vad gäller punkterna 9-11 under ändamålen med personuppgiftsbehandlingen ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer vara fördelaktig för dig.

Om du inte tillhandahåller de personuppgifter som är märkta som obligatoriska i formuläret där du ansöker om medlemskap kommer vi inte att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt dessa villkor och du kan därmed inte bli medlem i kundklubben.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga eller när du begärt utträde, rättning eller radering samt när ditt medlemskap i kundklubben upphör. Däremot sparas dina uppgifter (exempelvis köphistorik) så länge du fortsätter att vara en aktiv medlem i kundklubben för att kunna fullgöra våra skyldigheter som framgår av dessa villkor.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi delar dina personuppgifter med:

 • Polisen vid utredning av brott (om det är ett lagkrav).
 • Företag som hanterar analys, tryck och distribution av SE-Optik i Kungälv ABs marknadsföring, vilka kan variera beroende på geografiskt läge.
 • Extern reparatör/verkstad vid eventuell reparation eller åtgärd av en reklamerad produkt. Vilken extern verkstad som ska utföra reparationen eller åtgärden varierar beroende på geografiskt läge och typ av åtgärd.
 • Våra samarbetspartners avseende vårt totala kunderbjudande av produkter och tjänster från tid till annan.
 • IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system. Vissa av dessa IT-konsulter är baserade utanför EU (t.ex. i Indien) som enligt EU-kommissionen inte har en lagstadgad adekvat skyddsnivå för personuppgifter. För att skydda dina personuppgifter har vi därför ingått EU-kommissionens standardavtalsklausuler med sådana IT-konsulter. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via denna länk: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om behandlingen av dina personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla dessa villkor kan ditt medlemskap emellertid komma att sägas upp till följd av begränsningen eller raderingen.

Observera att huvuddelen av all kommunikation från kundklubben sker via e-post eller SMS. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra direkt genom en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

Vill du få tillgång till eller korrigera de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva någon annan rättighet kan du göra det genom att logga in på Mina sidor eller genom att kontakta SE-Optik i Kungälv AB kundservice (se kontaktuppgifter i slutet av dessa villkor). Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

Uppsägning av medlemskap

Ditt medlemskap gäller tillsvidare, och kan sägas upp när som helst av endera part. För att säga upp ditt medlemskap, vänligen kontakta SE-Optik i Kungälv ABs kundservice (se kontaktuppgifter nedan). Ditt medlemskap avslutas senast 30 dagar efter det att vi mottagit ditt meddelande om uppsägning. Vi har rätt att när som helst säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan om det finns sakliga skäl.

Ändring av villkor Vi har rätt att ändra dessa villkor från tid till annan. Ändringar av villkoren kommer att publiceras via e-post, senast en månad före villkorsändringen träder i kraft. Den senaste versionen av villkoren finns alltid tillgänglig på https://seoptik.se/pages/cookies-och-gdpr.

Kontakt

Har du frågor om kundklubben, kontakta gärna din butik eller SE-Optik i Kungälv ABs kundservice:

Email: axel@seoptik.se

Adress: SE-Optik i Kungälv AB, Trädgårdsgatan 24 Kungälv

Tel: 0303-19913

För frågor eller invändningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta gärna info@seoptik.se.

Cookies

SE Optik innehåller cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad dessa cookies används till och
 • hur cookies kan undvikas

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att bl.a. följa en användares surfande. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. På SE Optik används både vanliga cookies och så kallade sessioncookies. Våra vanliga cookies används för att möjliggöra funktionen "automatisk inloggning" och innehåller en hashad identifikationsnyckel och ett utgångsdatum. Den senare, sessionscookien, används för att hantera dina val på hemsidan, exempelvis när du trycker på en köpknapp och flyttas till vårt beställningsformulär. Sessioncookien försvinner när du stänger din webbläsare medan vanliga cookies sparas en längre tid på din dator. Cookies är helt ofarligt för dig och din dator och används inte i något annat syfte än som beskrivits i texten ovan. För det fall du inte accepterar cookies kommer vissa av SE Optiks funktioner inte att fungera.