Priser

Samtliga priser är inklusive moms. Frakt kan tillkomma.


Reservation för ändringar

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar, slutförsäljningar, tryckfel, fel på produktbilder och/eller felaktig information orsakad av tekniska eller mänskliga fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och köpvillkor.


Åldersgräns vid beställning

Minimiåldern för att handla på SE Optik är 18 år. För personer under 18 år får beställning enbart ske via förälders (eller målsmans) omsorg. Beställningen ska då ske i förälderns eget namn och enligt den minderåriges ordination/recept från optiker eller läkare. Om du är under 18 år (dvs. minderårig) behöver du din förälders (eller målsmans) godkännande.


Bildmaterial på hemsidan

All bildinformation på hemsidan skall ses som illustrationer och kan ej garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.


PUL

I samband med att beställningen görs så upprättas ett konto med namn, adress, e-post och telefonnummer. Denna information sparas för att förenkla eventuellt byte/reklamation, möjliggöra kontakt i händelse av oförutsedda händelser, som t.ex. problem med produkten/leveransen, samt förenkla framtida köp (med en kundprofil). Vi kommer aldrig att använda informationen för reklam eller försäljningssamtal, och ingen information kommer att spridas/säljas till tredje part. Om du vill ha våra nyhetsbrev, så måste du aktivt anmäla dig för det, du kan lätt avsluta prenumerationen genom att klicka på länken på varje nyhetsbrev. När helst du önskar så kan du kontakta oss för att radera din profil.